Close

Start vandaag uw traject bij People in Place!

Schrijf u vrijblijvend in voor een intakegesprek

Wanneer UWV aan u een budget beschikbaar heeft gesteld om terug te keren op de arbeidsmarkt, bent u bij ons aan het goede adres! People in Place ondersteunt u bij de opstart van zowel een Werk Fit traject, als een Naar Werk traject. 
Bekijk de mogelijkheden:

Een Naar Werk traject bij People in Place!

Keer terug in eigen kracht

Een naar werk traject is van toepassing wanneer u niet (meer) gehinderd wordt door persoonlijke problematiek, waardoor de weg naar werk waarneembaar wordt. Start vandaag nog met een naar werk traject bij People in Place!

Met een werk fit traject bij People in Place dragen wij zorg voor het paraat maken van uw persoonlijke en professionele ontwikkeling voor de arbeids-markt. In een werk fit traject staat uw persoonlijke effectiviteit centraal, namelijk terugkeren in uw eigen kracht! Daarnaast zorgen wij er voor dat uw afstand tot de arbeidsmarkt zodanig verkleint dat u geschikt bent om deel te nemen aan re-intergratie gerichte activiteiten.


Een werk fit traject bij People in Place garandeert u een optimale begeleiding bij het hervinden van uw eigen capaciteiten en talenten, wat uw arbeidspositie op de op de arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt.

Kiest u voor een naar werk traject bij People in Place, dan dragen wij zorg voor een optimale begeleiding bij het vinden van een nieuwe passende baan. In een Naar Werk traject staan persoonlijke ontwikkeling en indienstneming centraal. Wij brengen uw individuele ambities in kaart en onderzoeken welke gewenste en/of benodigde competenties en vaardigheden u nog verder kunt ontplooien. Uiteraard bieden wij u begeleiding en training ter zake aan. Dit alles om uw positie op de arbeidsmarkt zodanig te vergroten dat wij met u concreet aan de slag kunnen om een nieuwe baan te zoeken en vinden.

Een naar werk traject heeft als doel u te ondersteunen bij het daadwerkelijk (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt. Dit doen wij door vaardigheden te ontwikkelen, vacature search en/of het verbreden van de oriëntatie op arbeidsmogelijkheden. Dit alles om voor u een passende baan in uw vakgebied te verkrijgen.

Start uw Werk Fit traject bij 

People in Place!

Benieuwd naar de mogelijkheden van een naar werk traject bij People in Place? Lees de voorwaarden, eisen en bekijk de mogelijkheden die wij aanbieden in onze brochure!

Wat is het doel?

Opnieuw aan de slag!

Een werk fit traject heeft als doel u te ondersteunen bij het zo goed mogelijk omgaan met belemmeringen of hindernissen die u nu nog in de weg staan om de arbeidsmarkt te betreden.

Voor wie?

Wat is het doel?

Een werk fit traject is van toepassing wanneer u er nog niet helemaal klaar voor bent om de stap naar werk te maken. Dit kan komen door persoonlijke problematiek of een verminderde mate van inzetbaarheid. Start vandaag nog met een Werk Fit traject bij People in Place!

Voor wie?

Bekijk uw Werk Fit traject!

Bekijk uw Naar Werk traject!

Benieuwd naar de mogelijkheden van een werk fit traject bij People in Place? Lees de voorwaarden, eisen en bekijk de mogelijkheden die wij aanbieden in onze brochure!

E-mail adres: info@peopleinplace.nl

Telefoonnummer: 078 - 611 10 40

Copyright peopleinplace.nl © 2016

Hoofdvestiging:

Burg. de Raadtsingel 21

3311 JG Dordrecht

Actief in Dordrecht, Rotterdam en Gorinchem